Catatan

Tunjukkan catatan dari Oktober, 2014

FOKUS SOALAN NOVEL 2014

FOKUS SOALAN NOVEL 2014
1.Kebijaksanaan menyelesaikan masalah merupakan salah satu persoalan yang dikemukakan oleh pengarang. Jelaskan dua persoalan kebijaksanaan watak utama dalam novel yang anda pelajari.

2.Berdasarkan novel yang anda pelajari, huraikan sebab-sebab novel itu boleh menimbulkan kesedaran kepada pembaca.

3.Huraikan keistimewaan watak utama dalam novel yang anda pelajari. 4.Huraikan sikap masyarakat yang dikritik oleh pengarang berdasarkan novel yang anda pelajari.

5.Berdasarkan novel yang anda pelajari, huraikan tiga peristiwa yang menunjukkan nilai kasih sayang.

6.Watak utama dilihat hebat kerana sokongan watak sampingan. Berdasarkan novel yang anda pelajari, huraikan peranan watak sampingan yang mempunyai hubungan rapat dengan watak utama.

7.Huraikan peristiwa yang menunjukkan kegigihan watak utama dalam menghadapi cabaran hidupnya.

8.